Privacyverklaring

Informatie over wie uw gegevens verwerkt

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u klant of deelnemer bent van een van onze Battlefield Bus Tours. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken wij u onder meer informatie over de partijen waarmee wij samenwerken en leggen wij ons beveiligingsbeleid uit.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Dit is de privacyverklaring van Battlefield Bus Tours. (Kamer van Koophandel-nummer 66091586). Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website, waaronder de tourpackages op www.battlefieldbustours.nl en andere diensten zoals Facebook en Instagram. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften en wensen. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft. Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen ook nooit uw gegevens aan derden verkopen. Voor de rechten die u heeft in verband met het verwerken van uw gegevens verwijzen we naar § 11. Mocht u klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Battlefield Bus Tours § 4.

3. Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van uw gegevens?

Battlefield Bus Tours is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt Battlefield Bus Tours vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Battlefield Bus Tours kunt u onder meer bellen (0636185245) en e-mailen (info@battlefieldbustours.nl.) Op onze website treft u links aan naar websites van andere partijen die Battlefield Bus Tours organiseren. Hoewel zij met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om uw gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Onze relatie met u

Voordat u deel kan nemen aan een battlefield bus tour zult u zich moeten aanmelden voor de tour. Dit doet u middels het boekingsformulier. Zie voor meer informatie over uw rechten in verband met het verwerken van uw gegevens § 11.

5.0. Welke gegevens verwerken wij van u?

Voor het boeken van een battlefield bus tour hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Voornaam
 • achternaam
 • adres
 • postcode
 • plaatsnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Deze gegevens, behalve het telefoonnummer, zijn verplicht voor het boeken van een tour.

5.1 Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De onder § 6.1 genoemde verwerkingen zijn noodzakelijk voor het boeken van een battlefield bus tour. U boekt een tour en wij verzorgen deze voor u.

5.2 Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Aanmeldingsgegevens bewaren we 5 jaar, daarna zullen we onder bepaalde voorwaarden de aanmeldingsgegevens verwijderen. Voor de bewaartermijn van uw transactiegegevens verwijzen we naar § 11. Voor wat we na de bewaartermijn met uw gegevens doen verwijzen we naar § 11.

Cookies

6.0 Wat houdt dit in?

Battlefield Bus Tours maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt of artikelen koopt. Battlefield Bus Tours maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals flash cookies, Javascripts, tags. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. Op basis van cookies worden gegevens van een server naar uw device of browser gestuurd met als doel om opgeslagen te worden. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server uw device of browser herkennen.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van Battlefield Bus Tours en hun functionaliteit:

6.1 Analytische cookies (Google Analytics):

 • _gat: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. Opslagperiode: 1 minuut
 • _gid: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. Opslagperiode: 24 uur
 • _ga: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Opslagperiode: 2 jaar

Battlefield Bus Tours maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Battlefield Bus Tours inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat onze website optimaal werkt. Battlefield Bus Tours verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • Vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang dat u onze website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze website.
 • Welke pagina’s u bezoekt op onze website

6.2 Social cookies:

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs: cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van Battlefield Bus Tours te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Opslagperiode: Max 1 jaar

6.3 Advertentie cookies:

Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de onlinemediapartner afgerekend. Opslagperiode: Max 1 jaar

6.4 Verwijderen:

U kunt uw cookies het makkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vind u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 7 en 8
 • Internet Explorer 9
 • Safari
 • Opera

6.5 Plaatsen en uitlezen van cookies

Voor het plaatsen en uitlezen van cookies met als uitsluitend doel de communicatie via internet uit te voeren, is uw voorafgaande toestemming niet vereist. Hetzelfde geldt voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of geringe invloed hebben op uw privacy. Deze cookies kunt u dan ook niet uitschakelen. Dit zou het functioneren van onze website ernstig in gevaar brengen. Voor de overige cookies vragen wij u toestemming voordat wij de cookies plaatsen en uitlezen. Dit is wettelijk verplicht. Deze toestemming kunt u geven op basis van de cookiebanner op onze website. Daarin staat dat u cookies accepteert door verder te klikken op onze website. Als u dat niet wilt, kunt u ervoor kiezen om naar een andere website te gaan met een vergelijkbare inhoud. Voor het afwijzen van cookies, het verwijderen van cookies en onze cookie opt-outs verwijzen we naar § 7.5.

Social media

8.0 Wat houdt dit doel in en welke gegevens verwerken wij van je?

Als u ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze artikelen en diensten te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram of Twitter, zullen je gegevens, zoals uw naam en uw interesses in onze diensten, mogelijk zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende social media van toepassing. Battlefield Bus Tours raadt u aan om die zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van die van Battlefield Bus Tours. De voorwaarden van Battlefield Bus Tours en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media. Wij zijn ook actief op verschillende social media. Wanneer u onze social mediapagina’s bezoekt of als u er commentaar op plaatst, kunnen wij of door ons ingeschakelde dienstverleners, gegevens over uw gebruik verzamelen. In het bijzonder kunnen wij gegevens verzamelen over door uw geplaatste openbare posts over Battlefield Bus Tours. Deze gegevens verwerken wij om je gedrag en voorkeuren beter te begrijpen. Als u via social media communiceert met Battlefield Bus Tours, bijvoorbeeld als u commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over u ontvangen, zoals uw (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op u te reageren. We slaan de gegevens die wij ontvangen op bij de andere gegevens die we van u hebben. Hierdoor kunnen we u later persoonlijker van dienst zijn. Soms kunnen wij uw sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als u bijvoorbeeld via uw sociale media-accounts openbaar een eigen foto van een battlefield tour deelt, kunnen wij die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Mochten wij uw foto doorplaatsen, dan zullen wij uw accountnaam vermelden. De foto is immers niet van ons. Als u wilt dat wij uw foto verwijderen, kunt u ons een privé bericht sturen via onze accounts. Wij zullen daarop zo snel mogelijk reageren.

In aanvulling op deze privacyverklaring kan Battlefield Bus Tours bij een bepaalde dienst of actie specifieke informatie geven over het gebruik van sociale media. In dat geval gaat die informatie voor de bepalingen in deze privacyverklaring.

8.1 Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren de ontvangen gegevens, afhankelijk van de andere gegevens die we van u hebben zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Belastingen, administratie etc.

8.0 Wat houdt dit doel in?

Voor sommige doeleinden moeten wij op grond van wettelijke verplichtingen bepaalde gegevens van u verwerken. U kunt denken aan administratie-, boekhoud-, en belastingdoeleinden. Zo moeten wij de belastinginspecteur voorzien van alle gegevens die van belang (kunnen) zijn voor belastingheffing bij Battlefield Bus Tours. Ook heeft onze accountant inzage in onze administratie om haar wettelijke controle op onze jaarrekening te kunnen uitvoeren. Hoewel we dit zoveel mogelijk beperken, kan het dus zo zijn dat we soms bepaalde gegevens van u moeten delen met derden.

8.1 Welke gegevens verwerken wij van u?

Het hangt van het doel van de wettelijke verplichting af welke gegevens we van u moeten verwerken. Wij mogen niet meer of andere gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichting. Gelet op de mogelijke inbreuk op uw privacy zullen we van geval tot geval een belangenafweging maken. Daarbij letten we onder meer op de aard van de verplichting en de aard van de betrokken gegevens.

8.2 Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De onder § 11 bedoelde verwerkingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Battlefield Bus Tours rusten.

8.4 Hoe lang bewaren wij u gegevens voor dit doel?

Dit hangt af van het doel. We verwijzen naar § 11 voor meer informatie.

Beveiliging en bewaartermijnen

9.0 Hoe beveiligen wij u gegevens?

Battlefield Bus Tours neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt veilig boeken bij ons en wij willen dat uw gegevens niet op straat komen te liggen. Daarom heeft Battlefield Bus Tours passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Battlefield Bus Tours heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. Battlefield Bus Tours heeft onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 1. We zorgen ervoor dat de website van Battlefield Bus Tours is beveiligd en dat niemand van buiten of van binnen kan inloggen en bij onze gegevens kan komen.
 2. Wij voorzien onze website veiligheidsscans. Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld, gecontroleerd en veilig plaats.
 3. Wij houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
 4. We gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze website te garanderen.
 5. We zorgen ervoor dat we up-to- date zijn met onze software en andere technologieën.
 6. We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. Wanneer we uw gegevens van het ene naar het andere systeem sturen, gebeurt dit veilig en gecontroleerd.
 7. Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 8. Alleen medewerkers van Battlefield Bus Tours die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden.
 9. We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van uw gegevens door onze medewerkers, zodat wij kunnen bijhouden wat er gebeurt. Mochten loggegevens tot personen herleidbaar zijn, is sprake van verwerking van uw gegevens. Wij verwijderen of anonimiseren logs dan ook zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wordt gelogd.

Datalekken

10.0 Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Battlefield Bus Tours onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Battlefield Bus Tours in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Battlefield Bus Tours een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt. Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Battlefield Bus Tours, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@battlefieldbustours.nl.

Bewaartermijnen

11.0 In voorgaande paragrafen zijn specifieke bewaartermijnen genoemd.

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we u gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van u voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

Hierna geven we enkele voorbeelden waarvoor wettelijke minimum bewaartermijnen gelden:

CategorieBewaartermijnStart van bewaartermijn
Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op de documentdatum
Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft
Betalingsoverzicht/ facturen (rekeningspecificatie van boekingen)7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum voldoen relevante claim/ factuur

Uw rechten

12.0 Rechten

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Battlefield Bus Tours. In de nieuwsbrief is een optie aanwezig om aan te geven dat u geen e-mail meer wilt ontvangen met nieuws over de Tweede Wereldoorlog en aanbiedingen. U kunt ook contact met ons opnemen als u meer informatie wilt hebben over uw rechten. Zie § 4 voor onze contactgegevens.

12.1 Recht op informatie

We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kun u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kun u contact met ons opnemen (§ 4 ). Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij u verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval zullen we geen gevolg geven aan uw verzoek of, als we dat wel doen, administratiekosten rekenen.

12.2 Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw gegevens. U hebt onder meer het recht om van Battlefield Bus Tours uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van u afkomstig zijn). U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens.

12.3 Recht op verwijdering van gegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en Battlefield Bus Tours heeft geen andere grondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zogenaamde ‘dwingende gerechtvaardigde gronden’ die ervoor zorgen dat de verwerking mag worden voortgezet.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die daarop betrekking heeft.
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

12.4 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit houdt in dat u aan Battlefield Bus Tours een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk gebruik. U heeft het recht op overdraagbaarheid alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan Battlefield Bus Tours heeft verstrekt en als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

12.5 Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking voor een bepaald doeleinde berust op toestemming Heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, zal Battlefield Bus Tours ervoor zorgen dat zij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staakt. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode voor het intrekken rechtmatig.

12.6 Recht van bezwaar algemeen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit kunt u doen als er in uw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Dit geldt voor zover Battlefield Bus Tours zich baseert op gerechtvaardigde belangen en voor profilering die daarop is gebaseerd. Na uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stoppen. Dit is anders als we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen of de verwerking nog nodig is in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim. In die gevallen zullen we de verwerking niet stoppen.

12.7 Direct marketing

Als uw gegevens voor direct marketing worden verwerkt, heeft u altijd het recht om bezwaar daartegen te maken, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer voor direct marketing verwerkt.

12.8 Gebruik van uw contactgegevens

U kunt gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens. Zo kunt u onderaan al onze e-mails klikken op ‘afmelden.’ Daarna zullen wij uw emailadres niet meer gebruiken voor marketing en zult u ook geen marketingmails meer ontvangen.

12.9 Cookies

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw computer, kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen zodanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. U moet de instellingen apart voor elke browser en computer aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

12.10 Klacht bij AP of naar de rechter

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP of naar de rechter te stappen.